Artiklar och utredningar

Online

We have 6 guests online
Utgivare PDF Print E-mail
Ansvarig utgivare är Bo Lindkvist, Urshult.
På www.bossebus.eu använder vi cookies för att räkna antal träffar (besök) på olika sidor.Vi tittar också efter vilken webläsare du använder, vid vilken tidpunkt du besökte oss m.m. Vidare ser vi vilken Internetleverantör du kopplar upp dig med.
Inga personliga uppgifter registreras och inga cookies sparas!
 
Utgivningsbevis
http://www.bossebus.eu har utgivningsbevis för webbplatsen fram till och med år 2020.

Detta innebär att webbplatsen inte lyder under PUL (Personuppgiftslagen) utan istället under Yttrandefrihetsgrundlagen. http://www.bossebus.eu har i och med detta samma skydd som traditionella massmedier.

Utgivningsbeviset innebär att vi inte behöver skriftligt tillstånd för att publicera bilder eller artiklar där personer visas eller omnämns. Syftet är att underlätta administrationen. Bossebus.eu vill alltid följa god publicistisk sed och naturligtvis kan du kontakta ansvarig utgivare och framföra önskemål om att t.ex. ta bort en bild som inte är önskvärd att publicera.

Utgivningsbevisets skydd gör att webbplatsen är skyddad från censur. Det omfattar dock inte brott som regleras av annan lagstiftning, hit räknas bland annat förtal och hets mot folkgrupp.