Utredningar PDF Print E-mail

Bo Lindkvist släktmatrikel
En släktmatrikel gjord i två led över min släkt.


Båth-släkten
En släktutredning gjord av A.W. Lundberg, senare rättelser av Anders Larsson. Har ej kunnat kopplas ihop med adelssläkten Båth.  Hemsida    http://www.skanskebatar.se/index.html


Ingvar-släkten
En släktutredning gjord av Nils-Olof Witting, Magnus Påhlsson och Peter Larsson. Ursprunget till släkten finns i Herrestads härad.


Ljunitsanor
En gammal skånsk bondesläkt från Ljunits härad. Utredningen gjord av Johan Nilsson


Pålsasläkten
En släktutredning gjord av riksdagsman Jöns Pålsson från Anderslöv nr 1, Gamlesjö.


Persemöllasläkten
En utredning gjord av Helmer Frenning över Per Larssons ättlingar från Östra Klagstorp nr 1


Måsagårdssläkten
En utredning gjord av Swen Rambe över ättlingar till Mårten Olufsson från Västra Nöbbelöv.


Gorm den gamle
Ättlingar till den förste danske kungen. Många i både Danmark och Sverige har Gorm som sin anfader.


Hvide-ätten
Stormansätt från 11 och 1200-talen från Själland, med ursprung från Fjenneslev mellan Ringsted och Sorö. Med bland annat flera ingiften i kungafamiljerna. En mäktig ätt bland annat med ärkebiskopar, biskopar och andra stormän. Övergick senare i många andra adelsätter bland annat Galen-ätten.


Kärragårdarna i Bjäresjö
En utredning i Excel gjord av Magnus Påhlsson över de fem Kärragårdarna i Bjäresjö, från 1683-1815.